Helen Jones, MMCP

  1. Certified Practitioner
  2. » Helen Jones, MMCP
Location:
Haarlem, Netherlands, Global
Description:

Helen Jones is al van jongs af aan paardenliefhebber met hart en ziel. Tijdens een clinic van Mark Rashid in Schotland besefte ze hoe groot de impact van fysieke spanning is op het mentale welzijn en het gedrag van het paard. Dit was voor haar aanleiding om een paardenmassage-opleiding te volgen en zo meer kennis op te doen om paarden te helpen zich fijner te voelen en beter te presteren.

Door haar ervaring als massagetherapeut en door te leren over natural horsemanship, werd ze steeds beter in het lezen van de lichaamstaal van het paard. Paarden proberen ons continu meer te zeggen dan de meesten van ons beseffen, en doordat de Masterson Method® nu juist precies op dit uitgangspunt gebaseerd is, spreekt deze methode haar enorm aan.

Helen is altijd op zoek naar meer kennis om zich verder te ontwikkelen. Ze werkt momenteel met paarden op basis van de Masterson Method®, Sportmassage, Intuïtieve Massage, Integratieve/Holistische Massage, Myofasciale Release Therapie en is gestart met Functionele Taping. Je kunt hierover meer lezen op haar website.

Met deze verschillende technieken is Helen in staat om te werken met paarden met diverse uitdagingen, behoeften en van alle temperamenten – ook zeer sensibele dieren. Door ofwel de spieren te activeren en zo de circulatie en afvoer van afvalstoffen te stimuleren, of door het activeren van het parasympatische zenuwstelsel, kan ze zich aanpassen aan wat het paard nodig heeft.

Het is Helens droom is om ieder paard meer plezier te brengen door ontspanning en comfort. Dit doet ze met heel veel gevoel en geduld.

Helen is gevestigd in Haarlem maar vindt reizen geen probleem, dus aarzel niet om contact met haar op te nemen.

Facebook Pagina: http://www.facebook.com/paardenmassagehelenjones

ENGLISH:

Helen Jones is a lifetime horse enthusiast. It was during a Mark Rashid clinic in Scotland that she realized how big an impact physical tension has on the mental well-being and behavior of the horse. This prompted her to start studying massage therapy as a way to gain more knowledge and help horses feel happier and perform better.

Through her experience as a massage therapist and lessons in natural horsemanship, she advanced her skills to read the horse’s body language. Horses are constantly trying to tell us more than most of us are aware and she loves that the Masterson Method® uses exactly this as a basis for the bodywork.

Helen is always eager to continue her journey of learning. She currently works with horses through Equine Masterson Method®, Sports Massage, Intuitive Massage, Integrative/Holistic Massage, Equine Myofascial Release Therapy and started with Functional Equine Taping. If you would like to know more, just take a look at her website.

With these various techniques Helen can treat horses with different challenges, needs and temperaments – also very sensitive characters. By either activating the muscles and thus stimulating circulation and drainage of waste, or by activating the parasympathetic nervous system, she adapts to the needs of the horse.

Helen’s dream is to give all horses more pleasure through increased comfort and relaxation. Her sensitive and patient nature create a relaxing atmosphere for the horse to let go of any tension.

She is based in Haarlem but happy to travel, just drop her a message.

Facebook Page: http://www.facebook.com/paardenmassagehelenjones

 

Contact Information
Website:

* Please note, the map markers are general locations.