NEDERLANDS: (English translation below)
Mijn doel is paard en eigenaar samen verder te helpen. Door spierspanning en blokkades op te lossen, wordt het paard losser, vrolijker en blijft langer gezond. Dit helpt paard en eigenaar om als team samen te genieten en optimaal te presteren.

Ik ben gediplomeerd osteopaat voor paarden en Masterson Method Certified Practitioner (MMCP). Daarnaast gebruik ik technieken uit de cranio sacraal therapie en sportmassage.

Ik geloof, en ervaar tijdens behandelingen, dat niet een behandelvorm het antwoord heeft op alle problemen. Verschillende blessures vragen een verschillende aanpak en daarbij is ook ieder paard verschillend.

Het mooie van de Masterson Methode vind ik het respect voor het paard en de interactie met het paard. Hierdoor zijn ook sensibele paarden goed te behandelen. Fascinerend is de werking van de methode. Met lichte aanraking worden diepe spierspanningen en blokkades opgelost, waardoor de bewegingsvrijheid van het paard hersteld wordt. Het paard wordt losser en vrolijker en is in staat om met gemak en plezier optimaal te presteren.
Tevreden paard, blije eigenaar. En daar doe ik het voor!

In 2018 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht en sindsdien is het behandelen van paarden mijn full time bezigheid. Daarnaast ben ik in 2020 begonnen met het geven van de Masterson Method Weekend Seminars in Nederland en sinds 2022 ook de Advanced 5-day. Een eer en tegelijkertijd een verantwoordelijkheid. Op zoek naar meer informatie? Bezoek dan mijn website: https://masjafick.nl

ENGLISH

My goal is to help the horse and owner make progress together. By releasing muscle tension and blockages, the horse becomes looser, happier and stays healthy for longer. This helps the horse and owner as a team to enjoy what they do and perform optimally.

I am a certified osteopath for horses and Masterson Method Certified Practitioner (MMCP). I also use cranio-sacral therapy and sports massage techniques.

From my experience I have found that no single form of treatment has the answer to all problems. Different injuries require a different approach and, in addition, every horse is different.

The beauty of the Masterson Method, in my opinion, is the respect for the horse and the interaction with the horse. As a result, even sensitive horses can be treated with complete sessions. The way the method works is fascinating. With only a light touch the deep muscle tensions and blockages are resolved, restoring the horse’s freedom of movement. The horse becomes looser and happier and is able to perform optimally with ease and pleasure.
Happy horse, happy owner! And that’s why I do it!

In 2018 I started my own business and since then treating horses has been my full time occupation. Next to that I started teaching the Masterson Method Weekend Seminars in The Netherlands in 2020 and since 2022 also the Advanced 5-day. An honour and at the same time a responsibility. Looking for more information? Please visit my website: https://masjafick.nl

Contact Information
Schalkhaar, Overijssel, Netherlands