Paardenwelzijn staat voor mij hoog op de agenda. Maar dat is niet altijd zo geweest. Met meer dan 30 jaar ervaring met paarden groeit mijn bewustzijn van en inzicht in paardenwelzijn nog dagelijks. De band tussen mens en paard is complex en subtiel. Er is steeds meer kennis & ervaring beschikbaar. Over hoe paarden communiceren… en wij als mens met hen communiceren. Welke signalen pakken we op van ons paard en veel belangrijker: wat doen we ermee? Hoe wordt ons paard gezond oud?

Door jaren van studie en praktijkervaring heb ik mij ontwikkeld tot een veelzijdige professional voor zowel paard (Masterson Method® Certified Practitioner) als ruiter (Hypnotherapeut ,Ruitercoach).

De Masterson Method®, een zachte en effectieve vorm van lichaamswerk voor paarden, speelt een cruciale rol in mijn aanpak. De soms hele subtiele communicatie van je paard hierbij vertelt mij waar spanning of pijn zit en/of mogelijke beperkingen. Regelmatige behandelingen helpen in het verlichten van die spanning en pijn. Blessures kunnen worden voorkomen. Prestaties verbeteren door meer bewegingsvrijheid in het lichaam. Een betere algehele gezondheid wordt bereikt.

Daarnaast maak ik gebruik van de Lecher-antenne om veranderingen in het energieniveau van je paard na een behandeling te meten. Hiermee krijg ik nauwkeurige feedback over hoe je paard reageert op de behandelingen en waar verdere aandacht nodig is.

Hypnose zet ik in waar angst of spanning jou belemmert in het vertrouwen hebben in je paard. En daarmee in de samenwerking met jouw paard.  

Door mijn holistische benadering streef ik ernaar om elke dag een positieve impact te hebben op paarden en hun eigenaren.

 

Equine welfare is a top priority for me, but it hasn’t always been this way. With over 30 years of experience with horses, my awareness and understanding of equine welfare continues to grow daily. The bond between humans and horses is complex and subtle. There is an ever-increasing amount of knowledge and experience available about how horses communicate and how we, as humans, communicate with them. What signals do we pick up from our horses, and more importantly, what do we do with them? How do we ensure our horses age healthily?

Through years of study and practical experience, I have developed into a versatile professional for both horse (Masterson Method® Certified Practitioner) and rider (Hypnotherapist, Rider Coach).

The Masterson Method®, a gentle and effective form of bodywork for horses, plays a crucial role in my approach. The sometimes very subtle communication from your horse during these sessions tells me where tension or pain is located and/or potential limitations can be found. Regular treatments help alleviate that tension and pain. Injuries can be prevented. Performance improves through greater freedom of movement in the body, leading to better overall health.

Additionally, I use the Lecher antenna to measure changes in your horse’s energy levels after a treatment. This provides me with accurate feedback on how your horse responds to the treatments and where further attention is needed.

I utilize hypnosis where fear or tension hinders you from trusting your horse, and thus in your cooperation with your horse.

Through my holistic approach, I strive to make a positive impact on horses and their owners every day.

Contact Information